กรมปศุสัตว์ ประกาศเขตพื้นที่ โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดชั่วคราว ใน จ.นนทบุรี

กรมปศุสัตว์ เผยแพร่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เตือนห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับ

กรมปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ หลังพบว่าในพื้นที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจระบาดไปยังสุนัขและแมว ตลอดจนประชาชนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ได้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปว่า พื้นที่โรงเรียนวัดนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โรคพิษสุนัขบ้า

ไปทางทิศเหนือ จด ถนนนครอินทร์ (สะพานพระราม 5) เขตเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
ไปทางทิศใต้ จด ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวันออก จด ถนนพิบูลสงคราม เขตเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ไปทางตะวันตก จด แม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในเขตประกาศโรคระบาดชั่วคราว สามารถนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนได้ฟรี โดยติดต่อที่ปศุสัตว์อำเภอ และมีคำเตือนห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ ภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นทางการจากสัตวแพทย์ เมื่อพบสุนัข และแมว ป่วยหรือตาย หรือในพื้นที่ใกล้เคียงกันมีสุนัข แมว ป่วยตายด้วยอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน ให้แจ้งพนักงานท้องถิ่น สารวัตร หรือสัตวแพทย์ และห้ามเคลื่อนย้ายซากหรือสุนัขจากบริเวณนั้น ในกรณีที่ตาย ให้ควบคุมซากอยู่ ณ ที่ตาย หากฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ