สำนักงาน คปภ. จัดประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง ชิงรางวัล 150,000 บาท

สำนักงาน คปภ. จัดการประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง หรือพอดคาสท์ และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ หรืออินโฟกราฟิก ภายใต้หัวข้อ “คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย

ออกแบบสมัยใหม่

สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้กำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์สำนักงาน และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจากเยาวชนคนรุ่นใหม่

สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมการประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง หรือพอดคาสท์ และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ หรืออินโฟกราฟิก ภายใต้หัวข้อ “คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ New Gen” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่และความสำคัญของ สำนักงาน คปภ. ที่ประชาชนควรทราบเพื่อประโยชน์ของผู้ทำประกันภัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม