แถลงการณ์ คณะทำงาน เครือข่ายปกป้องสิทธิฯ ‘นักเรียน’ ถูก ‘กล้อนผม’

แถลงการณ์ คณะทำงาน เครือข่ายปกป้องสิทธิและเสรีภาพนักเรียน-นักศึกษา เรียกร้อง 3 ข้อต่อสพม.เพชรบูรณ์-รร.บึงสามพันวิทยาคม ชี้ ‘กล้อนผม’

ประจานนักเรียนให้อับอาย เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์

ปม กล้อนผม นักเรียนกว่า 100 คนที่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันก่อนท่ามกลางความเห็นต่างระหว่างครู บุคลากร และผอ.โรงเรียน กับกลุ่มนักเรียนที่ถูกกล้อนผมนั้น ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้

เด็ก

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางถึงประเด็นต่าง ๆ

ที่ขัดกับหลักการของสิทธิมนุษยชน เช่น การประจานนักเรียนเพื่อให้เกิดความอับอาย การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ตลอดจนกระทั่งการวางกฎระเบียบของสถานศึกษาที่ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน และการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> “ยธ.-ป.ป.ส.” จัดประกวดสื่อรู้ทันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน