SCAP แต่งตั้ง “วิชิต พยุหนาวีชัย” ขึ้นแท่น CEO คนใหม่

SCAP แต่งตั้ง “วิชิต พยุหนาวีชัย” ขึ้นแท่น CEO คนใหม่ เร่งระดมสรรพกำลังลุยลีสซิ่งมอเตอร์ไซค์ใหม่และพีโลน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP ได้มีมติแต่งตั้ง “นายวิชิต พยุหนาวีชัย” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นกรรมการของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นับเป็นซีอีโอคนแรกของบริษัทฯ หลังจากการควบรวมกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และชำนาญการในธุรกิจแทนกรรมการเดิมที่ลาออก โดยตำแหน่งสำคัญได้แต่งตั้ง นายพินิจ พัวพันธ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการท่านใหม่ เพื่อดำเนินนโยบายทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ข่าวการเงินประเทศไทย

ขณะที่บทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรคนใหม่ มีความพร้อมในการบริหารงานอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ในแวดวงการเงินมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี จากหลากหลายองค์กรของประเทศ โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยการเป็นสถาบันการเงินที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2566 ถือเป็นโอกาสทองและเป็นปีที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารในการนำพาองค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ และผู้บริหารจึงต้องพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอใหม่ ของ SCAP แต่ต้องยอมรับว่า ภายใต้การนำทัพอยู่ในยุคที่อุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทยและทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อมองใกล้ที่สุดในปี 66 จึงไม่ง่ายสำหรับการบริหารงานในปีนี้ แต่ไม่ยากหากมีการวางกลยุทธ์ที่ดี โจทย์สำคัญในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจเดิมของเอสแคป และศึกษาธุรกิจใหม่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพิ่มเติม เพื่อเติมพอร์ตธุรกิจให้ SCAP มีความหลากหลายมากขึ้นและไม่พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากจนเกินไป ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเครือศรีสวัสดิ์ที่ปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง และตลอดทั้งปีนี้เชื่อว่า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามเป้าหมาย เพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และจ่ายเงินปันผล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566